Internet bezprzewodowy, telefonia VoIP, routery wifi
Strona główna
internet bezprzewodowy
Internet Jastrzębie-Zdrój
routery wificennikdlaczego my?kontakt
Jastrzębie-Zdrój Internet
Jastrzębie-Zdrój - Internet

Historia

 • Zrezygnowaliśmy ze specjalnej oferty promocyjnej

  Zrezygnowaliśmy ze specjalnej oferty promocyjnej dla mieszkańców bloków. Oczywiście nie tracą ważności umowy podpisane z naszymi abonentami przed tym terminem.

  W szczególności - opłata abonamentowa pozostaje bez zmian zgodnie z zapisami w umowie.

 • Zasady zmiany pakietów od 1 lipca 2004...

  Począwszy od dnia 1 lipca 2004 następuje zmiana pakietów dostępowych.

  Główne zmiany, to:
  - nowe (pośrednie) prędkości dostępowe
  - niższe ceny (obniżka od 10% do 20%)
  - zmiana nazewnictwa pakietów
  - wycofanie pakietu "pożyczka"
  - rezygnacja z łącz dzierżawionych
  - zmiana sposobu gwarantowania pasma.

  Powyższe zmiany obejmą naszych przyszłych klientów jak również automatycznie wszystkich obecnych abonentów (nastąpi automatyczna zmiana pakietów). Przejście na nowe pakiety nastąpi z korzyścią dla abonenta (niezależnie od obecnego pakietu) w związku z tym zakładamy domyślną zgodę abonenta na zmianę pakietu. W przypadku chęci utrzymania w życiu obecnego pakietu, bądź ustalenia pakietu innego niż wynikający z poniższej tabeli - prosimy o kontakt z nami.

  Opłatę abonamentową za miesiąc lipiec 2004 należy uiścić już w nowej wysokości.

  Tabela zmian pakietów (kwoty w wartościach brutto)

  Przed zmianami Po zmianie Co się zmieni?
  Pakiet [kbps] Opłata [zł] Pakiet Prędkość [kbps]

  Opłata [zł]

  32
  35
  Mini
  32 35
  -
  32+P
  45
  Normal
  64 40
  -5zł
  64
  63
  Normal+
  96 50
  -13zł, +32kbps
  64+P
  73
  Midi
  128 70
  -3zł
  128
  114
  Midi+
  196 110
  -4zł, +64kbps
  128+P
  124
  Midi+
  196 110
  -14zł
  256
  280
  Maxi+
  384 280
  +128kbps

  Różnice cenowe w przypadku łączy dzierżawionych (które przestają istnieć) będą jeszcze większe.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt.
 • Zmiany pakietów i opłat od 1 marca 2005...

  Od 1 marca 2005 roku usługi dostępu do Internetu będą opodatkowane stawką podstawową, czyli 22 %. Celem nowelizacji ustawy o VAT jest dostosowanie do przepisów UE. Ministerstwo Finansów uzasadnia, że od początku prac nad stawką VAT na Internet było oczywiste, iż zwolnienie z tego podatku jest niezgodne z przepisami Unii Europejskiej. Zmieniono także przepisy w ustawie o PIT na 2005 rok. W myśl nowych przepisów możliwe będzie odliczenie od DOCHODU wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania Internetu kwoty nie większej niż 760zł na podstawie faktur VAT wystawianych Państwu przez dostawców Internetu.

  Reasumując - Ustawodawca nałożył więc na nas obowiązek odprowadzania 22% VAT od opłacanego przez Państwa abonamentu, co skutkować musi zwiększeniem opłaty abonamentowej poprzez doliczenie 22% podatku VAT. Państwu natomiast umożliwił rekompensatę wyższych wydatków na Internet za pomocą ulgi. Przypuszczalnie za kilka lat ulga zniknie a VAT pozostanie, ale to już zupełnie inny temat. Teoretycznie bilans wydatków powinien się nie zmienić.
  Niedogodnością jest oczywiście to, że wyższe wydatki ponoszone przez cały rok będą zrekompensowane dopiero w przyszłym roku. Mamy jednak nadzieję, że jednoczesne podwyżki prędkości we wszystkich pakietach o ok. 50% odpowiednio to zrekompensują oraz, że zmiany jakie kolejny raz zafundowal nam nasz ustawodawca, będą ostatnimi zmianami w tej materii, bo każda tego typu zmiana jest niewygodna zarowno dla Państwa jak i dla nas.

  Dla osób prowadzących działalność gospodarczą bądź firm zmienia się niewiele. Otrzymywane do tej pory faktury mogą nadal wliczać w koszty działalności, a od 1 marca 2005 dodatkowo także VAT zawarty w fakturze. Nie mogą już wówczas wykorzystać ulgi od dochodu.

  Zmiany jakie wprowadzamy z dniem 1 marca 2005 to:
  - wyższe prędkości dostępowe (do 50% szybciej)
  - zmiana cen poszczególnych pakietów - ustalenie cen brutto w takich wysokościach, aby cena netto odpowiadała poprzednio obowiązującej cenie pakietu bez podatku VAT
  - sposób w jaki Państwo regulujecie płatności abonamentowe nie zmienia się (poza wysokością opłaty - kwota brutto). Na podstawie Państwa wpłat nadal drukować będziemy miesięczne paragony fiskalne, które będą bazą do wystawienia zbiorczej (rocznej) faktury VAT po zakonczeniu roku podatkowego (ew. z chwilą rozwiazania umowy). Będzie to jedna zbiorcza faktura z pozycją - "abonament - dostep do sieci Internet 01-12/2005" wystawiona na osobę figurującą w umowie abonenckiej (ew. zmiany prosimy koniecznie z nami skonsultować).Taki sposób jest wygodniejszy (i tańszy) dla obu stron. Państwo nie musicie zbierać miesięcznych faktur, my nie musimy ich drukować i wysylać do Państwa - niższe koszty

  Od 1 marca 2005 płatności na stronie bilingowej (dostęp wyłącznie z sieci wew. WiNet) będą wyszczególniane w kwotach brutto.
  Powyższe zmiany obejmą naszych przyszłych klientów jak również automatycznie wszystkich obecnych abonentów. Opłatę abonamentową za miesiąc marzec 2005 należy uiścić już w nowej wysokości.

  Przed zmianami Po zmianie (od 1 marca 2005)
  Pakiet
  Prędkość
  [kbit/s]
  Opłata (netto i brutto)
  Prędkość
  [kbit/s]
  Opłata netto [zł]
  Opłata brutto [zł]
  Rocznie [zł]
  Rocznie po uldze (19%) [zł]
  Miesięcznie po uldze (19%) [zł]
  Mini
  32
  35,00
  48
  35,25
  43,00
  516,00
  417,96
  34,83
  Normal
  64
  40,00
  96
  40,98
  50,00
  600,00
  486,00
  40,50
  Normal+
  96
  50,00
  128
  50,00
  61,00
  732,00
  592,92
  49,41
  Midi
  128
  70,00
  192
  70,49
  86,00
  1032,00
  887,60
  73,97
  Midi+
  192
  110,00
  256
  110,66
  135,00
  1620,00
  1475,60
  122,97
  Maxi
  256
  190,00
  384
  196,72
  240,00
  2880,00
  2735,60
  227,97
  Maxi+
  384
  280,00
  512
  286,89
  350,00
  4200,00
  4055,60
  337,97

  Jak widać w końcowej kalkulacji koszt abonamentu po zastosowaniu ulgi praktycznie we wszystkich pakietach do "Normal+" włącznie jest taki sam (bądź minimalnie niższy) w stosunku do wysokości opłat przed 1 marca 2005. Wyższe pakiety na skutek nałożonego limitu odliczenia (760zł) po 1 marca 2005 będą nieznacznie droższe (im wyższy pakiet tym większa różnica).
  Proszę także zauważyć zmiany w prędkościach dostępowych we wszystkich pakietach. Wzrosły one od 33 do 50%.

  Obecnie pakiet "Normal+" o prędkości 128kbit/s za 50zł netto jest tańszy od najniższego pakietu Neostrady oferowanym przez TPSA co w połączeniu z oferowanymi przez nas usługami dodatkowymi stanowi dla niego sporą konkurencję.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt. • Zmiany pakietów od 1 stycznia 2006...

  Chcąc zapewnić w dalszym ciągu atrakcyjność naszej oferty w stosunku do konkurencyjnych firm działających na rynku (a głównie do TPSA) w listopadzie 2005 zapadła decyzja o podwyższeniu prędkości dostępowych dla wszystkich oferowanych przez WiNet pakietów BEZ ZMIANY ICH CEN ! Było to możliwe dzięki poczynionym w ostatnich miesiącach inwestycjom (modernizacja głównych magistrali przesyłowych oraz wymiana anten rozsiewczych). które zaowocowały zwiększeniem wydajności działania całej sieci WiNet i to zarówno połączeń punkt-punkt jak i punkt-wielopunkt.

  Nowa oferta (a właściwie nowe prędkości) wchodzi oficjalnie w życie począwszy od dnia 1 stycznia 2006.
  Główne zmiany:
  - wyższe prędkości dostępowe w każdym z pakietów
  - pakietem najniższym jest pakiet Mini o prędkości 64kbit

  Tabela zmian pakietów

  Pakiet Do 31.12.2005 Po 01.01.2006
  Zmiany
  Nazwa
  Opłata netto
  Opłata brutto
  Prędkość

  Prędkość
  Wzrost w kbit/s
  Wzrost w %
  Mini
  35,25 zł
  43,00 zł
  48kbit
  64kbit
  16kbit
  33,4%
  Normal
  40,98 zł
  50,00 zł
  96kbit
  128kbit
  32kbit
  33,4%
  Normal+
  50,00 zł
  61,00 zł
  128kbit
  192kbit
  64kbit
  33,4%
  Midi
  70,49 zł
  86,00 zł
  192kbit
  256kbit
  64kbit
  33,4%
  Midi+
  110,66 zł
  135,00 zł
  256kbit
  320kbit
  64kbit
  25,0%
  Maxi
  196,72 zł
  240,00 zł
  384kbit
  512kbit
  128kbit
  25,0%
  Maxi+
  286,89 zł
  350,00 zł
  512kbit
  640kbit
  128kbit
  25,0%
  Poniższe zmiany obejmą naszych przyszłych klientów jak również automatycznie wszystkich obecnych abonentów.
  Zmiany pakietów na zgodne z Nową ofertą zostaną dokonane automatycznie dnia 01.01.2006.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt.

  2006-01-08 obniżka cen sprzętu nawet o 55 %

 • Zmiany pakietów od 1 sierpnia 2006...

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, poczawszy od 1 sierpnia 2006 wchodzi w życie Nowy cennik pakietów dostępowych. Główne zmiany w stosunku do poprzedniego cennika to wzrost prędkości pakietów nawet o 100% przy jednoczesnym zachowaniu poprzednich cen. Wszelkie te zmiany możliwe były dzięki nieustannym modernizacjom struktury sieci.

  Nowy cennik (a właściwie nowe prędkości) wchodzą oficjalnie w życie począwszy od dnia 1 sierpnia 2006.

  Główne zmiany:
  - wyższe prędkości dostępowe w każdym z pakietów
  - pakietem najniższym jest pakiet Mini o prędkości 128kbit  Tabela zmian pakietów

  Pakiet Do 31.07.2006 Po 01.08.2006
  Zmiany
  Nazwa
  Opłata netto
  Opłata brutto
  Prędkość

  Prędkość
  Wzrost w kbit/s
  Wzrost w %
  Mini
  35,25 zł
  43,00 zł
  64kbit
  128kbit
  64kbit
  100%
  Normal
  40,98 zł
  50,00 zł
  128kbit
  256kbit
  128kbit
  100%
  Midi
  50,00 zł
  61,00 zł
  192kbit
  320kbit
  128kbit
  66,7%
  Maxi
  70,49 zł
  86,00 zł
  256kbit
  384kbit
  128kbit
  50%
  Maxi+
  110,66 zł
  135,00 zł
  320kbit
  448kbit
  128kbit
  40%


  Poniższe zmiany obejmą naszych przyszłych klientów jak również automatycznie wszystkich obecnych abonentów.
  Zmiany pakietów na zgodne z Nową ofertą zostaną dokonane automatycznie dnia 01.08.2006.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt.

 • Dodaliśmy do oferty najtańszy na rynku pakiet mikro

  dodaliśmy do oferty najtańszy na rynku pakiet mikro, dzięki któremu możliwe jest posiadanie stałego i nielimitowanego dostępu do Internetu już za 29,00 zł

 • Wprowadziliśmy promocję "Instalacja za 1zł"!

  Wprowadziliśmy promocję "Instalacja za 1zł", dzieki której podpisując umowe na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż rezygnacja nastąpić może najwcześniej po upływie 3 miesięcy od daty instalacji, całkowity koszt instalacji, konfiguracji i szkolenia wynosi jedynie 1 zł brutto!!

 • Zmiany pakietów od 1 maja 2007...

  Dostosowując się do ciągle zmieniającego się rynku usług informatycznych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, poczawszy od 1 maja 2007 wchodzi w życie Nowy cennik pakietów dostępowych. Główne zmiany w stosunku do poprzedniego cennika to wzrost prędkości pakietów nawet o 100% przy jednoczesnym zachowaniu poprzednich cen. Wszelkie te zmiany możliwe były dzięki nieustannym modernizacjom struktury sieci.
  Nowy cennik (a właściwie nowe prędkości) wchodzą oficjalnie w życie począwszy od dnia 1 maja 2007.

  Główne zmiany:
  - wyższe prędkości dostępowe
  - pakietem najniższym jest pakiet Mini o prędkości 128kbit
  - usunięcie pakietu za 43,00 zł. Z obecnymi Użytkownikami tych pakietów kontaktować się bedziemy telefonicznie, w celu podjęcia decyzji dot. zmiany pakietów. Możliwe jest pozostanie na pakiecie 128kbps i zmniejszenie opłaty do 29,00 zł brutto, lub dopłacenie 7 zł miesięcznie i otrzymanie pakietu 320kbit/s (2,5x szybszy!!)
  - usunięcie pakietów w cenach powyżej 86,00 zł (kontakt telefoniczny)

  Tabela zmian pakietów

  Pakiet Do 30.04.2007 Po 01.05.2007
  Zmiany
  Nazwa
  Opłata netto
  Opłata brutto
  Prędkość

  Prędkość
  Wzrost w kbit/s
  Wzrost w %
  Mikro
  23,77 zł
  29,00 zł
  64kbit
  128kbit
  64kbit
  100%
  Mini
  35,25 zł
  43,00 zł
  128kbit
  -
  -
  -
  Normal
  40,98 zł
  50,00 zł
  256kbit
  320kbit
  64kbit
  25%
  Midi
  50,00 zł
  61,00 zł
  320kbit
  512kbit
  192kbit
  60%
  Maxi
  70,49 zł
  86,00 zł
  384kbit
  640kbit
  256kbit
  66,6%
  Maxi+
  110,66 zł
  135,00 zł
  448kbit
  -
  -
  -


  Poniższe zmiany obejmą naszych przyszłych klientów jak również automatycznie wszystkich obecnych abonentów.
  Zmiany pakietów na zgodne z Nową ofertą zostaną dokonane automatycznie dnia 01.05.2007.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt.
 • Zmiany pakietów od 1 stycznia 2008 ...

  W celu lepszego dostosowania naszej oferty do ciągle zmieniającego się rynku teleinformatycznego, poczawszy od 1 stycznia 2008 wchodzi w życie Nowy cennik pakietów dostępowych. Główne zmiany w stosunku do poprzedniego cennika to wzrost prędkości pakietów nawet o 60% przy jednoczesnym zachowaniu poprzednich cen oraz wycofanie z oferty pakietu Maxi. Wszelkie te zmiany możliwe były dzięki nieustannym modernizacjom struktury sieci.

  Nowy cennik wchodzą oficjalnie w życie począwszy od dnia 1 stycznia 2008.

  Główne zmiany:
  - wyższe prędkości dostępowe
  - usunięcie pakietu Maxi (86,00 zł). Z obecnymi Użytkownikami tych pakietów kontaktować się bedziemy telefonicznie, w celu podjęcia decyzji dot. zmiany pakietów.
  - możliwość otrzymania zewnętrznego adresu IP  Tabela zmian pakietów

  Pakiet Do 31.12.2007 Po 01.01.2008
  Zmiany
  Nazwa
  Opłata netto
  Opłata brutto Prędkość
  Prędkość
  Wzrost w kbit/s
  Wzrost w %
  Mini
  23,77 zł
  29,00 zł
  128kbit
  128kbit
  0kbit
  0%
  Normal
  40,98 zł
  50,00 zł
  320kbit
  512kbit
  192kbit
  60%
  Midi
  50,00 zł
  61,00 zł
  512kbit
  768kbit
  256kbit
  50%
  Maxi
  70,49 zł
  86,00 zł
  640kbit
  BRAK
  BRAK
  BRAK


  Jednocześnie informujemy, iż począwszy od 01.01.2008 istnieje możliwość otrzymania zewnętrznego adresu IP. Adresy przyznawane będą bezpłatnie, jednakże warunkiem jego otrzymania jest sensowna argumentacja oraz wskazanie celu, w jakim będzie używany.

  Chęć otrzymania zew. adresu IP zgłaszać można kontaktując się z pracownikami firmy.
  Pragniemy jednak zaznaczyc ze posiadanie zew. adresu IP pociaga za soba szereg zagrozen dla Panstwa komputera.


  Poniższe zmiany obejmą naszych przyszłych klientów jak również automatycznie wszystkich obecnych abonentów.
  Zmiany pakietów na zgodne z Nową ofertą zostaną dokonane automatycznie dnia 01.01.2008.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt.
 • Zmiany pakietów od 1 sierpnia 2009...

  W celu lepszego dostosowania naszej oferty do ciągle zmieniającego się rynku teleinformatycznego, począwszy od 1 sierpnia 2009 wchodzi w życie Nowy cennik pakietów dostępowych. Główne zmiany to wzrost prędkości pakietów nawet o 100% przy jednoczesnym zachowaniu poprzednich cen oraz wprowadzenie instalacji abonenckich w technologii 5GHz. Wszelkie te zmiany możliwe były dzięki nieustannym modernizacjom struktury sieci.
  Nowy cennik wchodzi oficjalnie w życie począwszy od dnia 1 sierpnia 2009.

  Główne zmiany:
  - wyższe prędkości dostępowe
  - instalacje klienckie w technologii 5GHz.
  - nowe pakiety Maxi i VIP
  - mozliwosć instalacji lacza symetrycznego

  Tabela zmian pakietów (2,4GHz)

  Pakiet Do 31.07.2009 Po 01.08.2009
  Zmiany
  Nazwa
  Opłata netto
  Opłata brutto Prędkość w kbps
  Prędkość w kbps
  Wzrost w kbps
  Wzrost w %
  Mini
  23,77 zł
  29,00 zł
  128
  256
  128
  100%
  Normal
  40,98 zł
  50,00 zł
  512
  768
  256
  50%
  Midi
  50,00 zł
  61,00 zł
  768
  1024
  256
  33%
  Maxi
  64,75 zł
  79,00 zł
  BRAK
  2048
  -
  -
  VIP
  122,13 zł
  149,00 zł
  BRAK
  4096
  -
  -


  Jednocześnie informujemy, iż począwszy od 01.08.2009 istnieje możliwość instalacji w technologii 5GHz. Pasmo to cechuje się dużo mniejszym zaszumieniem, co skutkuje zwiększoną stabilnoscią łacza, możliwoscią uzyskiwania wyższych prędkosci a nawet możliwoscią wykupienia lącza symetrycznego.

  Poniższe zmiany obejmą naszych przyszłych klientów jak również automatycznie wszystkich obecnych abonentów.
  Zmiany pakietów na zgodne z Nową ofertą zostaną dokonane automatycznie dnia 01.08.2009.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt.

 • Zmiany pakietów od 1 maja 2010 ...

  Z radością informujemy, iż z dniem 1 maja 2010 wchodzi w życie Nowy cennik.

  Główne zmiany:
  wyższe prędkości dostępowe w technologii 5GHz

  Tabela zmian pakietów

  Pakiet Do 30.04.2010 Po 01.05.2010
  Zmiany
  Nazwa
  Opłata netto
  Opłata brutto Prędkość w kbps
  Prędkość w kbps
  Wzrost w kbps
  Wzrost w %
  Normal
  40,66 zł
  50,00 zł
  768
  1024
  256
  33%
  Midi
  49,60 zł
  61,00 zł
  1024
  2048
  1024
  100%
  Maxi
  64,23 zł
  79,00 zł
  2048
  4096
  2048
  100%
  VIP
  121,14 zł
  149,00 zł
  4096
  6144
  2048
  50%

  W/w zmiany obejmują TYLKO łącza w technologii 5GHz

  Poniższe zmiany obejmą naszych przyszłych klientów jak również automatycznie wszystkich obecnych abonentów.

  Zmiany pakietów na zgodne z Nową ofertą zostaną dokonane automatycznie dnia 01.05.2010.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt.
 • Zmiana stawek VAT ...

  Informujemy, iz w zwiazku z wprowadzeniem w zycie nowych przepisow dot. wysokosci stawek VAT na towary i uslugi, w szczegolnosci ze zmiana stawki VAT na uslugi telekomunikacyjne (z 22% do 23%) z dniem 01.01.2011 zmianie ulegaja ceny pakietow abonamentowych.

  W trosce o zapewnienie konkurencyjnych cen uslug, ceny netto poszczegolnych pakietow zostaja obnizone w taki sposob, aby koncowa cena brutto (czyli "kwota ktora Panstwo placa za abonament") nie zmienila sie.

  W przypadku jakichkolwiek pytan - prosimy o kontakt.
 • Zmiany pakietów od 1 lipca 2011 ...

  W celu lepszego dostosowania naszej oferty do ciągle zmieniającego się rynku teleinformatycznego, począwszy od 1 lipca 2011 wchodzi w życie Nowy cennik. Główne zmiany to znaczny prędkości pakietów nawet o 100% przy jednoczesnym zachowaniu poprzednich cen oraz znaczące obnizenie kosztów instalacji łącz w technologii 5Ghz. Dodatkowo, przy umowach spisanych na najdłuższy okres, tj. 36 miesięcy proponujemy Państwu router bezprzewodowy gratis

  Dla naszych obecnych klientów, posiadających łącza w technologii 2,4GHz przygotowaliśmy oferte specjalną, dzięki której mogą oni dokonać migracji do technologii 5GHz w bardzo atrakcyjnej cenie, zyskując przy tym łącze o przepustowości nawet 3 razy wyższej niż obecne przy zachowaniu dotychczasowej wysokości opłaty abonamentowej. Wszelkie te zmiany możliwe były dzięki nieustannym modernizacjom struktury sieci.

  Nowy cennik wchodzi oficjalnie w życie począwszy od dnia 1 lipca 2011.

  Główne zmiany:
  wyższe prędkości dostępowe
  niższe koszty instalacji w technologii 5GHz.
  oferta specjalna dla obecnych klientów 2,4GHz


  Tabela zmian pakietów

  Pakiet Do 31.06.2011 Po 01.07.2011
  Zmiany
  Nazwa
  Opłata netto
  Opłata brutto Prędkość w kbps
  Prędkość w kbps
  Wzrost w kbps
  Wzrost w %
  Normal
  40,66 zł
  50,00 zł
  1024
  2048
  1024
  100%
  Midi
  49,60 zł
  61,00 zł
  2048
  3072
  1024
  50%
  Maxi
  64,23 zł
  79,00 zł
  4096
  6144
  2048
  50%
  VIP
  121,14 zł
  149,00 zł
  6144
  8192
  2048
  33%

  Jednocześnie gorąco zachęcamy obecnych klientów 2,4GHz do migracji do technologii 5Ghz.

  Wszystkie warianty umów (migracja - 36 miesięcy, 24 miesiące, 12 miesięcy) kosztują tylko 1 zł brutto

  Dodatkowo, do umowy na okres:
  - 36 miesięcy - router bezprzewodowy lub pendrive 8GB za 1 zł oraz 1 miesiąc abonamentu gratis
  - 24 miesiące - router bezprzewodowy lub pendrive 8GB za 1 zł

  Poniższe zmiany obejmą naszych przyszłych klientów jak również automatycznie wszystkich obecnych abonentów.

  Zmiany pakietów na zgodne z Nową ofertą zostaną dokonane automatycznie dnia 01.07.2011.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości - prosimy o kontakt.

mikrotikrouterboardtp-link
ubiquitiair livecentos
APS
Tworzenie stron www: Data Quest

wi.net.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.. Rozumiem, nie pokazuj więcej